Obchodní podmínky

I.Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností K-TECHNIK s.r.o. (dále jen ,,prodávající ") a jejími obchodními partnery (dále jen ,,kupující")

Prodávající

K-TECHNIK s.r.o., se sídlem Hodějice 394, 684 01 Hodějice, je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 47053. IČO: 269 396 06 DIČ: CZ26939606

Kupující

Koncový uživatel - při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Kupující přijímá platnost obchodních podmínek odběrem zboží u prodávajícího a tímto aktem pro něho vstupují obchodní podmínky v platnost.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. S vyjímkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

III. Objednání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží upravené na přání zákazníka, které není běžně skladem, prodávající kupujícímu potvrdí faxem, telefonicky nebo e-mailem, cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu. U zboží, které není skladem a kupujícímu nevyhovuje udaný termín dodání, je kupující žádán, aby objednávku obratem zrušil, jinak je objednávka považována za platnou.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím e-shopu: www.vazaky-ihned.cz
 • tel: Obchodní zástupce Ing. Čech Václav +420 736 177 226
 • e-mailem: info@vazaky-ihned.cz , k-technik@k-technik.cz
 • osobně: po-pá 8.00-16.30
 • K-TECHNIK s.r.o. Hodějice 394, 684 01 Hodějice
 • faxem: +420 544 221 653
 • tel: Jednatel firmy Ing. Kachlík Jiří +420 604 840 552

IV. Ceny

Všechny ceny uváděné v e-shopu, jsou smluvní a vždy bez DPH, dopravného a balného. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu roku bez předchozího upozornění.

Ceny přepravy při zaslání zboží na dobírku:

Zboží zaslané přepravní službou General Parcel do hmotnosti 50kg:

Hmotnost (kg) Cena Kč Dobírka Kč
1 - 5 124,- + 50,-
5,1 - 10 150,- + 50,-
10,1 - 20 187,- + 50,-
20,1 - 30 211,- + 80,-
30,1 - 40 365,- + 80,-
40,1 - 50 450,- + 80,-
     
Při hmotnosti nad 50 kg, bude cena přepravy sdělena před expedicí zboží na Váš e-mail.

 

V. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy v případě, že kupující (koncový spotřebitel) odebral zboží, které mu bylo doručeno přepravní službou. V souladu se zákonem č.367/2000 Sb. Ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží převzal jinak než osobně. A bylo mu doručeno přepravní službou . Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

a) Odeslat dopis e-mailem na adresu: k-technik@k-technik.cz, s textem:,,Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD. MM.RRRR, číslo faktury: XXXX a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na bankovní účet: XXXX, datum a podpis.

b) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

c) Vrácené zboží musí být nepoužité, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, osvědčení návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

d) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží speciálně upraveného nebo vyrobeného na přání zákazníka, které není běžně skladem.

e) V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek,nebudeme moci akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

VI. Platební podmínky

  Od 1.3.2017 přijímáme platby pouze na účet. Dobírky stále zasíláme. Vzhledem k faktu, že platby budou přijímány pouze převodem na účet nebo dobírkou, EET se našeho eshopu netýká.

  • na dobírku (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
  • platba na fakturu se splatností (pouze po předchozí domluvě stálým odběratelům)

  VII. Převzetí zásilky

  Kupující je povinen při dodání překontrolovat spolu s dopravcem zásilky dle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@vazaky-ihned.cz , k-technik@k-technik.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud je převzetí zásilky stvrzeno podpisem kupujícího v dokladech přepravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

  VIII. Záruka

  Záruční doba u nás zakoupených výrobků je 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení.

  IX. Závěrečné ustanovení

  Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 20.02.2012. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.